Copyright 2021 - Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Ha a tanuló krónikus betegséggel (allergia) rendelkezik, kérjük írásban azt az osztályfőnök felé jelezze.

A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be (kivéve titkárság indokolt esetben).

Ügyintézés lehetőség szerint elektronikus úton történjen, ha ez nem lehetséges előtte kérnénk időpontot egyeztetni. Szülők csak maszkban és kézfertőtlenítés után léphetnek az iskolába.

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

Az iskola dolgozóinak maszk viselése javasolt.

Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épületen kívül.

Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

Jó idő esetén az óraközi szünetekben lehetőség szerint a tanulók az udvaron a pedagógusok által egyeztetett területen tartózkodnak.

Az iskolabuszon a maszk viselése kötelező.

A tornaterem, a nyelvi bontó termek és az informatika termek kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést  minden szünetben elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés.

A testnevelés órákat az időjárás függvényében  szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

Tömegsportot és iskolai sportköri foglalkozásokat maximálisan 12 fő részvételévek tartjuk.

Csoportos művészeti órákat, foglakozásokat a tanulók közötti 1,5 méteres védőtávolság megtartásával tartjuk.

Az osztályok az óraközi szünetekben az osztályteremben tartózkodnak és nem keveredhetnek más osztályokkal az épületen belül.

Az énekkari és zenekari foglalkozások ideiglenesen szünetelnek.

Az úszásoktatás felfüggesztése.

Délutáni szakkörök, szabadidős sportok, színjátszó szakkör szüneteltetése.

Tűzriadó próba felfüggesztése.

Fogászati szűrés felfüggesztése.

Lázár Ervin Program szüneteltetése.

A nevelőtestület úgy döntött, hogy az előttünk álló tanévben minden olyan programot, amit nagy létszámú csoportosulással járna töröljük vagy osztályszinten kerül megrendezésre (pl. farsangi mulatságok), illetve amit lehet online formában valósítunk meg 

Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások  belföldi megvalósítását is mellőzzük.

Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket a Magtár épületében tartunk, de a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában is eljuttatjuk a szülőkhöz.

  1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.  Az intézményben, étkezések előtt és után, alaposan mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a kezünket (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.

Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

Kerülendő mindenféle textil (törölköző, szőnyeg, plüss stb..) jelenléte az osztályteremben.

Oktatáshoz nem szükséges tárgyakat, eszközöket tilos az iskolába behozni! (játék)

A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek  (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.

Zongoraórák után a hangszer fertőtlenítését elvégezzük.

  1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.

Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, keveredését elkerüljük,  sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

A tanulók a tízórai étkezése saját osztálytermében történik, ahová az iskola személyzete az élelmet eljuttatja.

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és azt rendszeresen kötelesek használni. Fokozott figyelemmel kísérjük a dolgozók egészségi állapotát.

  1. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a  járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történjen.

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

  1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.  A karantén  időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett,  részt vehet az oktatásban. (nem digitális oktatás)

A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

  1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

Kerülendő a szülők általi 1 – 3 napos igazolások elfogadása.

  1. KOMMUNIKÁCIÓ

Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.