Copyright 2022 - Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Tájékoztatás tanköteles gyermek beíratásáról

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2022/2023-as tanévre

 1. Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))
 1. Személyes beiratkozás időpontja:
  2022.04.21-én 8.00 - 17.00 és 
  2022.04.22-én 8.00 - 14.00 óráig
  Online beíratkozás időpontja:
  2022. április 06-tól
 1. A járványügyi helyzetre való tekintettel, az iskolával való kapcsolatfelvételre elsődlegesen az elektronikus megkeresés javasolt. A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolapkeresztül. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására 2022. április 21-én és 22-én lehetséges személyesen. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
 1. Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén

Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:

 • törvényes képviselet
 • életvitelszerű ottlakás
 • Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem

Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról

Nyilatkozat gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat a körzeten kívüli gyermekekről

Nyilatkozat nemzetiségi oktatásról