Copyright 2022 - Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tanító tanár:

Ózsvár Zsófia

 

képzős csoportok beosztása

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
12:45 – 14:05  Képző 2 (3.o.)  Képző 1 (1-2) Képző 1  Képző 3 Képző 2
14:05 – 15:25  Képző 4 (5-6) Képző 5 (7-8) Képző 3 Képző 5 Képző 4

 

 A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében.

Tanszakok és tantárgyak

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)

Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat (a 4. évfolyamtól)