Copyright 2020 - Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tanító tanár:

Ózsvár Zsófia

 

képzős csoportok beosztása

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
12:30 – 13:50 Képző 2 Képző 1 Képző 2 Képző 1
13:50 – 15:10 Képző 3 Képző 4 Képző 4 Képző 3

 

 A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében.

Tanszakok és tantárgyak

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)

Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat (a 4. évfolyamtól)